Nedir?

UV Nedir? UV-C Nedir ?

Mikrop kırıcı lambalar, enerjinin %90’ının tipik olarak 254 nm düzeyinde ortaya çıkacağı yüksek miktarda uv ışınları oluşturmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu ışın düzeyi, mikroorganizmalar için en öldürücü dalga boyu olan 265 nm düzeyindeki mikrop kırıcı etki eğrisinin tepe noktasına oldukça yakındır.

ULTRAVİYOLE
UV radyasyon görünür ışından kısa, X ışınından uzun dalga boyuna sahip
(yaklaşık 10-400 nm) bir elektromanyetik radyasyondur. UV radyasyon, dalga boyuna
göre; uzak-UV (extreme-UV, 10-200 nm) ve yakın-UV (near-UV, 200-380 nm)
olarak ikiye ayrılabilir. Yakın-UV insan sağlığına ve çevreye etkileri göz önüne
alınarak;
• UVA (uzun UV, longwave UV, siyah ışık; 315-400 nm),
• UVB (orta UV, mediumwave UV; 280-315 nm) ve
• UVC (kısa UV, shortwave UV, germisidal UV; 200-280 nm) olarak üç bölümde
incelenebilir.

Nerelerde Kullanılır?

Mikrop kırıcı ürünlerimiz hava temizleme pazarında yoğun olarak kullanılır; yiyecek içecek, medikal , HVAC (Isıtma-Havalandırma ve Klima), eczacılık ve yarı iletken sterilizasyon endüstrilerindeki uygulamalarda da ürünlerimizden faydalanılmaktadır.

Hastaneler, Hastane koridorları,Revirler, Klinikler, Diş Hekimleri

AVM , restoranlar ve Kafeler

Okullar, Özel eğitim merkezleri , Etüd merkezleri ,Eğitim kurumları ve Yurtlar

Banka şubeleri, Kurumsal firmalar ,Eczaneler

Ofisler,  Kafeler, Konferans Salonları ,Otel lobileri , Otel odaları ,

Ev ve yaşam alanları, Bebek Odaları , Huzur Evleri  

Lobiler, yemekhaneler, yiyecek depoları, izolasyon odaları, VIP odalar, yönetici odaları, toplantı salonları.

Fabrika giriş ve bekleme locaları

Kongre ve Kültür merkezleri , Konaklama merkezleri ,Askeri merkezler , spor salonları ,ibadethaneler

 

KISACASI HAYATIMIZIN GEÇTİĞİ HER YER

Ozon Etkisi Nedir?

“VH” diye bilinen (yani “Çok Yüksek” ozon üreten) lambalar 254 nm dalga boyuna ek olarak, 185 nm düzeyinde enerji üretirler.  185 nm’deki UV emisyonu, havada bol miktarda ozon üretir. Ozon, oldukça etkili bir oksitleyicidir; toplam organik bileşenleri azaltmasının yanı sıra mikroorganizmaları da yok eder.  Mikrop kırıcı UV lambalarımızın ürettiği ozonun başlıca faydası, doğrudan UV etkisiyle kolayca erişilemeyecek yerlere hava yoluyla taşınabilmesidir.

Avantajları Nelerdir?

Çevre dostudur, özelleştirilmiş kullanım ve/veya depolama koşulları gerektiren tehlikeli ve toksik kimyasallar içermez, doz aşımı sorunu bulunmaz. Havaya veya suya hiçbir kimyasal karışmadığından, ilgili süreçte endişe yaratacak yan ürünler oluşmaz.  Uygun maliyetli – düşük başlangıç sermayesi maliyeti ve azaltılmış çalıştırma bedelleri.  Etkili – UV ışınları, bekleme tankları veya uzun muhafaza/maruziyet süreleri gerekmeden hızlı işlem prosesleri sunar.  Uyumluluk – UV ışınları, kullanıldıkları suyun/havanın tadında, kokusunda, pH değerlerinde, iletkenliğinde ve kimyasal özelliklerinde herhangi bir değişim yaratmaksızın tüm diğer hava ve su işleme prosesleriyle oldukça uyumludur.

Sterilizasyon Nedir?

Sterilizasyon bir öldürme işlemidir. Sterilizasyon ile cansız maddelerde barınan mikroorganizmalar ve sporlar öldürülür.Sterilizasyon kimyasal yada fiziksel yöntemlerle yapılabilir.

Dezenfektasyon Nedir?

Dezenfektasyon ise, cansız maddeler üzerinde hastalık yapıcı diğer adıyla da patojen mikroorganizmaların yok edilmesidir.Bir diğer ifadeyle dezenfeksiyon ile bir cisim hastalık yapıcı etkenlerden arındırılır.Ancak bu yöntemlerin bakterilerin sporlarına karşı her zaman etkin değildir.Dezenfektanlar ancak uzun süreli tesir yaptıklarında ve ileri düzeyli olanları kuulanıldığında sporları öldürebilir.

Dezenfeksiyonun başarılı olması yani hastalık yapıcı mikroorganizmaların yok edilmesi dezenfeksiyonun yapılacağı maddeniz temizliği,mikrobik ajanların bulaş yolu, mikroorganizmaların yoğunluğu, ortamın sıcaklığı, pH sı, dezenfektanların konsantrasyonu ve dezenfeksiyon işleminin süresi gibi multifaktoriyel bir disipline bağlıdır.

Sterilizasyon ve Dezenfektasyon Arasındaki Farklar Nelerdir?

Dezenfeksiyon ve sterilizasyonun arasındaki fark  ise, dezenfeksiyon yöntemiyle dezenfekte edilecek maddede bulunan hastalık yapıcı ve zarar verici mikroorganizmalar hedef alınır.Sterilizasyonda ise maddede bulunan hastalık yapan veya yapmayan tüm mikroorganizmaların öldürülmesi hedeflenmektedir.

Sterilizasyon ile dezenfeksiyon arasındaki bir diğer farkı da birlikte inceleyelim.Dezenfektanlar kısa sürede bakteri sporlarına etkili değildir oysa sterilizasyonda sporlar dahil hastalık yapan veya yapmayan tüm mikroorganizmalar yok edilir.Bu durumu bir cümleyle ifade etmek istersek dezenfektanlar hastalık yapabilen mikroorganizmaları inaktive eder, sterilizanlar ise öldürür.

Filtreler Hakkında Bilgiler

filtreler

PP Pre Filtre Nedir ?

İçeriği Polyester iç Dokusu polipropilen olan toz tutucu ön filtrelerdir

Hepa Filtre Nedir ?

Hepa (High Efficiency Particulate Arresting – Yüksek Etkinlikte Partikül Yakalayıcı) filtre %85 ve üzerinde, 0,3 mikrona kadar havada bulunan partikülleri havadan arındırabilen filtrelerdir.%99,97 oranına sahip olan filtrelere True Hepa (Gerçek Hepa) filtre denir. Bu oranın biraz altında kalanlarına ise Hepa filtre denir. %99,99 oranına sahip olan filtrelere ise ULPA filtre denir.

Hepa filtreler kendi içlerinde kategorilere ayrılırlar,

-HEPA 10
-HEPA 11
-HEPA 12
-HEPA 13
-HEPA 14

Hepa’nın önündeki rakamsal değer artıkça toz – partikül tutma değeri de artar.

Buna göre;

-HEPA 10 = 100.000 adet partikülde 15.000 adetini egzozdan çıkartır.
-HEPA 11 = 100.000 adet partikülde 5.000 adetini egzozdan çıkartır.
-HEPA 12 = 100.000 adet partikülde 500 adetini egzozdan çıkartır.
-HEPA 13 = 100.000 adet partikülde 50 adetini egzozdan çıkartır.
-HEPA 14 = 100.000 adet partikülde 5 adetini egzozdan çıkartır.

Aktif Karbon Filtreler Nedir?

 Aktif karbon filtreler, gazları yakalamak için en çok kullanılan filtrelerdir. Gazları aktif karbon yatağında (aktif kömür de denir) filtrelemek için tasarlanmışlardır ve genellikle dış ortama salınan uçucu organik bileşikleri filtrelemek için kullanılırlar.

Fotokataliz Nedir?

Japonya’da bir tesadüf sonucu bulunan Fotokataliz etkisi bizlere günlük hayatımızda farklı alanlarda birçok imkan sunmaktadır

Fotokatalitik TiO₂ (= Titanyumdioksit) uygulanmış bir yüzeyin üzerine, güneş veya yapay ışık vurduğunda yüzeyle temas eden havadaki su molekülleri Oksijen- Radikallerine ayrıştırılıyor ve sonrasında yüzeyde tutunuyorlar.

Koku molekülü, bakteri veya virüs çok aktif ve agresif olan bu radikallere temas ettiğinde bakteri ve virüsün zarı veya koku molekülü parçalanıyor. Çevreye zararlı olan gazlar ve maddeler zarasız su ve kalsiyum bileşenlerine dönüştürülüyor. Bu efekt havada bulunan nem ve ışık sayesinde sürekli aktif olarak devam ediyor.

 

Cold Catalyst Filtre Nedir?

Çeşitli kimyasal ve uçucu organik maddeleri, sağlığa zararlı gaz ve kokuları yakalayıp parçalayan bir filtre sistemi olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda antibakteriyel etkiye sahip olan bu filtre, insan sağlığını da gözetiyor.

Anion Nedir?

Negatif iyon üreten enjektörlerin üzerinden geçen pozitif yüklü toz zerrecikleri, negatif iyonların üzerine yapışır. Bu sayede filtre tarafından kolaylıkla tutulur ve iç mahalle kirli havanın girmesi engellenir. Tozlardan arınan hava, negatif iyon olarak yüklü olarak ortama yayılır ve iç hava kalitesini yükseltir. Negatif iyonlar, solunan havada ferah ve taze bir hava sirkülasyonu oluşturarak rahat hissetmenizi sağlar.

Direkt Işık Veren UV Lambaların Zararları Nelerdir?

UV lambalar dezenfeksiyon ve sterilizasyon için uygun çözümler olmakla birlikte, UV-C ışınlarının insanlar üzerinde zararlı etkileri bulunmaktadır

Bu sebepten dolayı, UV lambalar çalışır halde iken ortamda bulunmaktan ve özellikle lambaya yakın mesafelerde durmaktan veya direkt temastan kaçınılmalıdır.

UV ışınlarının göz ve cilt üzerindeki olumsuz etkileri bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmıştır. 

Günümüzde UV ışınlarının etkisini yok etmeden, kişiler ile direkt temasını engelleyen özel filtreler geliştirilmiştir.

 Filtreli UV lambalarının kullanıldığı ortamlarda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, lambalar açıkken ortamda kişilerin bulunmamasıdır.

CİHAZIMIZDA DİREKT UV-C TEMASI YOKTUR

Her ortamda Rahatlıkla Kullanılır . Bazı kullanım alanlarının resimleri  

Hava Kalitesi İndeksi Nedir?

Hava Kalitesi İndeksi (HKİ), hava kalitesinin günlük olarak rapor edilmesi için kullanılan bir indekstir. Yaşadığımız bölgenin havasının ne kadar temiz veya kirli olduğu ve ne tür sağlık etkilerinin oluşabileceği konusunda bilgiler verir. HKİ, kirli havanın solunmasından bir kaç saat sonra veya bir kaç gün içinde oluşabilecek sağlık etkilerini belirtir.

 

Hava Kalitesi İndeksi nasıl kullanılır? 

HKİ, 0-500 aralığında düzenlenmiş bir skala olarak düşünülebilir. HKİ değeri yükseldikçe hava kirliliğinin yükseldiği ve sağlık riskinin de arttığı düşünülmelidir. Örneğin; HKİ değerinin 50 olması, hava kalitesinin iyi olduğunu ve toplum sağlığını etkileyebilecek riskin çok az olduğunu gösterir. Buna karşılık, 300’ün üzerindeki HKİ değeri ise, hava kalitesinin kötü ve dolayısıyla sağlık riskinin yüksek olduğunu gösterir. HKİ değerinin 100 olması, genellikle ulusal hava kalitesi standardına karşılık gelir. 100’ün altındaki indeks değeri, genel olarak iyi bir durumun göstergesidir. HKİ değeri 100’ü aştığında, hava kalitesinin sağlıksız olduğu düşünülür.

HKİ (AQI) değerlerinin anlamı

 

HKİ’nin amacı, yaşadığımız bölgedeki hava kalitesi ile sağlığımızı ilişkilendirmemiz için yardımcı olmaktır. Kolay anlaşılabilsin diye HKİ skalası 6 kategoriye bölünmüştür:

Her bir kategori, farklı sağlık seviyesine karşılık gelir ve anlamları şöyledir:

        İyi:HKİ değeri 0-50 aralığındadır. Hava kalitesinin tatmin edici, hava kirliliğinin çok az olduğu veya sağlık riskinin bulunmadığı anlamına gelir.

        Orta:HKİ değeri 51-100 aralığındadır. Hava kalitesi kabul edilebilir, ancak bazı kirleticilerin, toplumun küçük bir kesiminde orta düzeyde sağlık etkisi olabilir. Örneğin, ozon kirleticisine  çok hassas olan kişilerde bazı solunuma bağlı hastalık belirtilerine rastlanabilir.

        Hassas gruplar için sağlıksız:HKİ değeri 101-150 aralığındadır.Toplumun belli bir kesimi, özellikle belli kirleticilere karşı hassastır. Bu grubun, genel nüfusa göre daha düşük seviyelerde dahi etkilenmeleri muhtemeldir. Örneğin, solunum rahatsızlığı olan kişiler, ozon kirleticisine maruz kalmaları sonucu daha fazla risk taşırken; kalp rahatsızlığı olan kişiler havadaki partikül kirleticilerine maruz kalmaları sonucu daha fazla risk taşırlar. Genel olarak, toplumun büyük kesimi, bu aralıkta etkilenmez.

        Sağlıksız:HKİ değeri 151-200 aralığındadır.Toplumun tüm kesimleri sağlık etkileri ile karşılaşmaya başlayabilir. Hassas gruplar, daha ciddi düzeyde etkilenebilir.

        Çok sağlıksız:HKİ değeri 201-300 aralığındadır. Sağlık alarmı için bir tetikleme noktasıdır. Toplumun tüm kesimleri, çok ciddi düzeyde etkilenebilir.

        Tehlikeli:HKİ değeri 300’ün üzerindedir. Acil durum alarmı için bir tetikleme noktasıdır. Toplumun tüm kesimleri, büyük bir ihtimalle etkilenecektir.

  

HKİ değeri nasıl hesaplanır?

 

Hava kalitesi, belli kirletici konsantrasyonlarını kaydeden ölçüm cihazlarından oluşan bir ağ yardımı ile ölçülür. Bu ham ölçüm değerleri, geliştirilen standart formüller kullanılarak HKİ değerlerine dönüştürülmektedir. HKİ değeri, bölgedeki her bir kirletici için ayrı ayrı hesaplanır (yer seviyesindeki ozon, partiküller, karbon monoksit, kükürt dioksit ve azot dioksit). Her bir kirletici için hesaplanan en yüksek HKİ, o güne ait HKİ değerini oluşturur. Örneğin, belli bir alandaki HKİ değerleri, ozon için 90, kükürt dioksit için 88 ise, o güne ait HKİ değeri ozon için hesaplanan 90 değeri olacaktır.  

 

Hava Kalitesi İndeksi HKİ: OZON – O3

 

Genel olarak, ozon için HKİ değerinin 100 olması, 0.08 ppm (parts per million) Ozon seviyesine karşılık gelir (8 saat üzerindeki ortalama).

Hava Kalitesi İndeksi HKİ: Partiküler Madde Kirliliği

HKİ değerinin 100 olması, partikül çapı 2,5µm. (mikrometre)’ye kadar olan partiküller için 40 µg/m3’e (mikrogram/metre küp), partikül çapı 10µm.’ye kadar olan partiküller için ise 150 µg/m3’e karşılık gelir. (Ortalama 24 saat) (1 µm. = 0.001 milimetre).

Partiküler kirlilik nedir?

 

Havadaki partiküler kirlilik (aynı zamanda PM – partiküler madde olarak bilinir), havada bulunan katı partiküllerin ve sıvı damlacıkların bir karışımıdır. Partiküllerin boyutlarının geniş bir aralığa yayılır. Akciğerlerimize kadar girebilen çok küçük partiküller 10 µm. nin altındaki partiküllerdir ve solunum sisteminde birikerek ciddi sağlık problemlerine yol açabilirler (1 µm. = 0.001 milimetre).

 

 – İnce partiküller: 2.5 µm. den daha küçük partiküller “ince partiküller” olarak adlandırılır. Bu partiküller o kadar ufaktır ki sadece elektron mikroskopları ile görülebilir. İnce partikül kaynakları: motorlu taşıtlar, enerji santralleri, yakacak odun kullanımı, orman yangınları, tarımsal yangınlar ve endüstriyel prosesler.

 

 – Kaba toz partikülleri: 2.5-10 µm. aralığındaki partiküller, “kaba” partiküller olarak adlandırılır. Kaba partikül kaynakları: kırma, öğütme işlemleri, yollardan kalkan tozlardır.

 

Hava Kalitesi İndeksi HKİ: Karbon Monoksit (CO) 

Genel olarak, ozon için HKİ değerinin 100 olması, 9 ppm (parts per million)  CO seviyesine karşılık gelir (8 saat üzerindeki ortalama).

Ortamda Havayı Temizleyerek Dezenfektasyon Sterilizasyon Sağlar